Aantal werkdagen per maand 2021

Beschikbare dagen per maand 2021

Maanden 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Januari 23 23 21 21 22 23 23
Februari 20 20 20 20 20 21 20
Maart 21 22 23 23 23 21 21
April 22 22 22 21 20 22 22
Mei 23 21 21 22 23 23 22
Juni 20 22 22 22 22 20 21
Juli 23 23 22 21 21 23 23
Augustus 22 21 22 23 23 22 21
September 21 22 22 22 21 21 22
Oktober 23 22 21 21 22 23 23
November 21 21 22 22 22 21 20
December 22 23 23 22 21 22 23
Totaal 261 262 261 260 260 262 261

In de bovengenoemde tabel staan de ‘beschikbare’ werkdagen en dat is in deze definitie alle werkdagen per maand zonder de weekenden (zaterdag en zondag) waarbij geen rekening is gehouden met officiële vrije feestdagen. In het jaar 2020 is er een schikkeldag meegenomen. Deze valt in 2020 op zaterdag van 29 februari 2020. In 2024 is ook een schrikkeldag meegenomen 29 februari 2024 en dat valt op een donderdag.

Officiele vrije dagen per maand 2021

Maanden 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Januari 1 1 1 1 1
Februari
Maart
April 1 2 2 2 2 1 1
Mei 1 1 2 1 2 2 1
Juni 1 1 1 1
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December 2 1 1 2 2 2
Totaal 6 6 5 5 6 6 6

In de bovenstaande tabel staan de officiele erkende vrije dagen die op een door de weekse dag vallen. In sommige CAO’s wordt bevrijdingsdag en goede vrijdag als officiele vrije dag gezien, maar dat wordt in de bovenstaand overzicht NIET meegenomen (niet alle bedrijven zijn vrij). koningsdag is wel meegenomen als vrije dag. Verder valt koningsdag in 2025 niet op zondag 27 april 2025 maar op zaterdag 26 april 2025.

Werkdagen per maand 2021

Maanden 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Januari 22 22 20 21 22 22 22
Februari 20 20 20 20 20 21 20
Maart 21 22 23 23 23 21 21
April 21 20 20 19 18 21 21
Mei 22 20 19 21 21 21 21
Juni 19 21 22 21 22 20 20
Juli 23 23 22 21 21 23 23
Augustus 22 21 22 23 23 22 21
September 21 22 22 22 21 21 22
Oktober 23 22 21 21 22 23 23
November 21 21 22 22 22 21 20
December 20 22 23 21 19 20 21
Totaal 255 256 256 255 254 256 255

Aantal werkdagen per maand wordt gedefinieerd als de beschikbare dagen per maand MINUS de officiële feestdagen die op een door de weekse dag vallen.  Bevrijdingsdag en goede vrijdag worden in sommige CAO’s als officiële vrije dag gezien, maar dat is in het bovenstaand overzicht NIET meegenomen (maar als werkdag gezien). Koningsdag is wel meegenomen als vrije dag.

Lees ook : Beschikbare en werkdagen 2026-2030

Lees ook : Beschikbare en werkdagen 2016-2020

Druk bezig met met maken van het budget ?! Wij kunnen je hier in ondersteunen door het maken van verschillende scenario’s met doordachte en onderbouwde jaarplannen. Neem tijdig contact op met 2link Consultants in Amsterdam.