Een reactie plaatsen

Schoolvakanties 2021

schoolvakanties-2020De ministeries van OCW, LNV, EZ en vertegenwoordigers uit het onderwijs en toeristensector stellen de schoolvakanties ofwel de vakantiespreiding 2020 in Nederland voor. Uiteindelijk bepaalt de minister van OCW  de regeling van de vakantiespreiding voor de duur van drie jaar. Voor de drie jaren daarna stelt de minister schoolvakanties voorlopig vast. Dat betekent dat de schoolvakanties die hieronder staan definitief zijn vastgesteld.

 
Zomervakantie  
Noord 10 juli tot en met 22 augustus 2021
Midden 17 juli tot en met 29 augustus 2021
Zuid 24 juli tot en met 5 september 2021
Herfstvakantie *)
Noord 16 oktober tot en met 24 oktober 2021
Midden 16 oktober tot en met 24 oktober 2021
Zuid 23 oktober tot en met 31 oktober 2021
   
Kerstvakantie         
Nederland 25 december 21 tot en met 9 januari 2022

*)  Het ministerie geeft voor de herfstvakantie alleen een adviesdata. De scholen kunnen in samenspraak met de vertegenwoordigers van de ouders en met goedkeuring van medezeggenschapsraad (MR) hier van afwijken.

Voor de spreiding is gekozen om Nederland te verdelen in 3 regio’s, te weten noord, midden en zuid. De data gelden voor alle basisscholen en speciale scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs. De Hogescholen, Universiteiten en scholen in het middelbaar beroepsonderwijs bepalen zelf wanneer zij vakantie hebben. Deze vakanties zijn niet opgenomen in onze lijst met vakanties. Zie hier de regio indeling

Toelichting schoolvakanties

schoolvakanties

De regeling ‘publicatie schoolvakanties’ wordt officieel gepubliceerd in de Staatscourant. De publicatie van de staatsecretaris van OCW is terug te vinden op overheid.nl en staat bekend onder “vo/ok/587536”

Naast de schoolvakanties zijn volgende zaken van belang voor 2020:

  • Examens 2021. Met de planning van de vakanties wordt rekening gehouden met de eindtoets van het basisonderwijs en de eindexamens in het voortgezet onderwijs. De eindtoets van eindexamens van VMBO, HAVO en VWO vindt plaats  in de periode van donderdag 7 mei tot en met 25 mei 2020. De start van het tweede tijdvak 2020 voor de schriftelijke centrale examens is op maandag 15 juni 2020 en eindigt op donderdag 18 juni 2020.
  • In 2021 zal Max Verstappen in actie komen in de hoogste autosport-klasse, de formule 1. Bekijk de Formule 1 kalender van 2021. Van 30 april tot en met zondag 2 mei 2021 komt waarschijnlijk de Formule 1 naar Zandvoort. Dit F1 weekend moet nog wel bevestigd worden door de FIA.
  • In de zomer van 2021 EK voetbal worden gehouden. Deze was aanvankelijk in zomer 2020 gepland maar is door de corona een jaar uitgesteld. De openingswedstrijd vindt plaats op vrijdag 11 juni om 21.00 in Rome. Op hetzelfde tijdstip op zondag 11 juli 2021 wordt de finale gespeeld.
  • In de zomermaanden verwachten we drukke periodes op de Europese wegen met een aantal zwarte zaterdagen in juli en augustus van 2021.  Zwarte zaterdag wordt op zaterdag 7 augustus 2021 verwacht. Ook op Schiphol wordt er in de zomermaanden topdrukte verwacht.

Lees meer:  vakantiespreiding 2021 – 2022

Geef een reactie