Eindexamens 2020: juiste planning

eindexamensHet centrale eindexamens voor 2020 zijn vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens. De dagen en de exacte tijdstippen waarop de eindexamens van VMBO, HAVO en VWO zijn gepubliceerd. Het schriftelijk centrale examens van de eerste termijn start op donderdag 7 mei 2020.  De laatste examens van het eerste tijdvak worden gehouden op maandag 25 mei 2020. Of dat je laatste examen is, hangt af van de studie en vakkenpakket.

De tweede termijn start op verschillende tijdstippen en is afhankelijk van je opleiding starten  maandag 15 juni en eindigt  op donderdag 18 juni.

Het derde tijdvak vindt plaats in augustus 2020.

Voor de centraal schriftelijke en praktische examens in de beroepsgerichte vakken zal de afnameperiode zijn op maandag 30 maart 2020 tot en met 3 juli 2020 Voor de digitale centrale examens in de algemene vakken van de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg begint op maandag 30 maart 2020 en sluit af op vrijdag 19 juni 2020.  In deze periode vindt zowel het examen als herexamen plaats.

Zijn de data van de eindexamens 2020 definitief?

We verwachten dat het rooster  niet meer zal wijzigen.  Officiële publicatie  is geplaatst in de Staatscourant en de beslissing trad in werking op 1 augustus 2020. Voor de derde tijdvak zal het College voor Toetsen en Examens, na aanmelding de dagen en tijdstippen aangeven. Uiteraard is het goed de officiele publicaties van de het College voor Toetsen en Examens in de aanloop van de examenperiode nog een keer te checken of het rooster van je school te raadplegen.

Roostervrije dagen 2020

    • Meivakantie: 25 april 2020 tot en met 3 mei 2020 (week 18)
    • Hemelvaart: donderdag 21 mei 2020
    • Pinksteren: 2e pinksterdag maandag 1 juni 2020