Schoolvakanties 2020 – 2021

schoolvakanties-bouwvakantie-dataOfficieel zijn de data voor de schoolvakantie 2019 – 2020 nog niet definitief vastgesteld door het ministerie van OCW, wel zijn de voorlopige data van de schoolvakanties gepubliceerd van de seizoenen 2019-2020, 2020-2021 en 2021-2022. De voorlopige data van de schoolvakanties kunnen dus nog wijzigen.

Herfstvakantie *)
Noord 10 oktober tot en met 18 oktober 2020
Midden 17 oktober tot en met 25 oktober 2020
Zuid 17 oktober tot en met 25 oktober 2020
Kerstvakantie
Nederland 19 december 20 tot en met 3 januari 2021
Voorjaarsvakantie
Noord 20 februari tot en met 28 februari 2021
Midden 20 februari tot en met 28 februari 2021
Zuid 13 februari tot en met 21 februari 2021
Mei vakantie **)
Nederland 1 mei tot en met 9 mei 2021
Zomervakantie 2021
Noord 10 juli tot en met 22 augustus 2021
Midden 17 juli tot en met 29 augustus 2021
Zuid 24 juli tot en met 5 september 2021

*)  Het ministerie geeft voor de herfstvakantie alleen een adviesdata. De scholen kunnen in samenspraak met de vertegenwoordigers van de ouders en met goedkeuring van medezeggenschapsraad (MR) hier van afwijken.

**) Voor de meivakantie is het mogelijk om de vakantie met een week uit te breiden. Het advies van het ministerie OCW : 24 april tot en met 3 mei 2021.