Feestdagen 2019

feestdagen 2019

Wat zijn de officiële erkende feestdagen 2019 in Nederland? Deze zijn onder te verdelen in drie smaken:  twee nationale feestdagen, negen algemeen erkende feestdagen en overige feestdagen. Dit laatste zijn feestdagen die niet door iedereen in acht worden genomen en niet

wettelijk erkend zijn zoals carnaval en sinterklaas). We tellen in Nederland twee Nationale feestdagen: Bevrijdingsdag en koningsdag.

Op 5 mei is de jaarlijkse Bevrijdingsdag en is sinds 1990 officieel aangewezen als jaarlijkse nationale feestdag. Daarvoor was 5 mei eens in de vijf jaar een nationale feestdag was. Dit wil echter nog niet zeggen dat dit een officiële vrije dag is voor de werknemers in Nederland. Dit is afhankelijk van de individuele of collectieve arbeidsovereenkomst die is afgesloten met de werkgever.

Officieel valt dit ook onder de individuele of collectieve arbeidsovereenkomst of je wel of niet vrij bent maar in de praktijk is iedereen vrij. Koning viert dit jaar koningsdag 2019 in de stad Amersfoort.

Feestdagen 2019

Nieuwjaarsdag 1 januari 2019 dinsdag
Goede Vrijdag 19 april 2019 vrijdag
1e Paasdag 21 april 2019 zondag
2e Paasdag 22 april 2019 maandag
Koningsdag 27 april 2019 zaterdag
Bevrijdingsdag 5 mei 2019 zondag
Hemelvaartsdag 30 mei 2019 donderdag
1e Pinksterdag 9 juni 2019 zondag
2e Pinksterdag 10 juni 2019 maandag
1e Kerstdag 25 december 2019 woendag
2e Kerstdag 26 december 2019 donderdag

Bij de overige feestdagen 2019 moet je denken aan de dag van de arbeid op 1 mei en sinterklaas op 5 december. Dit zijn geen officieel erkende vrije feestdagen.

Betekenis van Feestdagen 2019

De eerste Christelijke feestdag 2019 is Goede Vrijdag. Op Goede vrijdag wordt van de kruisiging van Jezus herdacht. Jezus overleed op 33-jarige leeftijd aan het kruis op bevel van Pilatus. De toevoeging “goede” komt voort uit de verlossing van de zonde en de overwinning op de satan. Door de opoffering van Jezus worden de zonden van de mens vergeven. Hij werd begraven op de heuvel Golgotha nabij de stad Jeruzalem.

Het belangrijkste Christelijke feest is Pasen en wordt hoger aangeslagen dan Kerstmis. Dit heeft te maken met de herdenking van de opstandig van Jezus uit de dood nadat hij aan het kruis gestorven was. Jezus stief voor de zonden van de mens en het paasfeest is het feest van het leven na de dood. Tweede paasdag heeft volgens het christendom geen enkele betekenis.

Op de 40e dag na de opstanding van Jezus is Hij terug gekeerd naar de hemel. Jezus met zijn volgelingen naar de Olijfberg in Bethanie gegaan. Na het zegenen van zijn volgelingen en is Hij omhoog geheven en opgenomen in een wolk, totdat ze hem niet meer zagen.  Deze dag heet en valt altijd op een donderdag.

Pinksteren wordt de ‘uitstorting’ van de Heilige Geest herdacht. De Heilige Geest daalde neer uit de Hemel om de volgelingen te helpen. Volgens de bijbel waren de gelovigen in een hui en hoorden ze stormgeluid en zagen ze vlammen boven hun hoofden. Tien dagen na Hemelvaart is Pinksteren en is nu een officiële feestdag 2019.

Het bekendste christelijke feestdag 2019 is het Kerstfeest. Op eerste kerstdag wordt de geboorte van Jezus herdacht. In de aankoop van Kerst heeft een engel tegen de moeder van Jezus Maria vertelt dat ze zwanger was van Jezus, de zoon van God. In die tijd was het land Palestina overheerst door Romeinen. Keizer Augustus had een eerste volkstelling aangekondigd en alle mannelijke onderdanen moesten afreizen naar de geboortestreek.  De voorouders van de aanstaande man van Maria, Jozef, kwamen uit de plaats Bethlehem. Josef en de hoogzwangere Maria reisden af naar Bethlehem. Door het decreet van Augusts waren was het in Bethlehem erg druk en waren alle overnachtingsplekken waren vol. Uiteindelijk werd Jezus geboren in een stal. Maria wikkelde het pasgeboren kind in een doek en legde Hem in een voederbak. In de buurt van de stal waren herders in het veld waar een engel verscheen en berichtte over het de geboorte van Jezus.  Meer informatie vind je bij het Nederlands Bijbelgenootschap

Lees ook : in feestdagen 2020

Lees ook : het aantal werkdagen per jaar