Moederschapsverlof in Belgie

MoederschapsverlofVoor en ook na de geboorte van een kind heeft de moeder het recht op moederschapsverlof van maximaal 15 weken. Bij geboorte van meer dan een kind is de maximale verlof termijn 19 weken. Een deel van dit verlof is wettelijk bepaald het restant niet. De wettelijke regels hebben betrekking op contractuelen, mandaathouders, statutairen maar ook stagiairs.

Prenatale Rust

Dit is de periode voor de verwachte bevalling en duurt maximaal 6 weken. Voor meerlingen is deze termijn 8 weken.  Wettelijk ben je verplicht om 1 week voor de bevalling op te nemen. De andere dagen mag je je na de bevalling opnemen. Als werknemer moet je een ‘geneeskundige getuigschrift’ over de vermoedelijke bevallingsdatum overhandigen aan je werkgever.

Postnatale rust

De periode na de bevalling heet postnatale rust verlof en begint op de dag van de bevalling. De maximale verlofperiode bedraagt 9 weken indien je op de dag van de bevalling nog gewerkt hebt. Deze periode is wettelijk verplicht; de werkgever mag de werknemer niet laten werken. Ook niet op verzoek van de werknemer.

Overdracht Moederschapsverlof

Het is mogelijk om de periode die voor de geboorte van je kind mag overdragen naar de periode na de geboorte. Hierbij gaat het om maximaal 5 weken. In geval van meerlingen is deze termijn 7 weken.

Verlengen Moederschapsverlof

Het is mogelijk om extra moederschapsverlof aan te vragen in geval een geboorte van meerlingen. De werk gever zal deze aanvraag moeten honoreren tot een maximale extra termijn van 2 weken. Dit is dus boven de termijn van 9 weken.

Uitzonderingen Moederschapsverlof

Naast de bovengenoemde termijn bij de geboorte van je kind of kinderen zijn er ook uitzonderingen in bijzondere omstandigheden.

  • Geboorte na de vermoedelijke bevallingsdatum. De prenatale rust periode wordt verlengd naar de werkelijke geboortedatum, ook als je de volledige periode van 6 weken is opgenomen. Deze extra dagen/weken mag niet worden afgetrokken van de postnatale verlofperiode. Voor meerlingen is de termijn 9 weken.
  • Geboorte voor de vermoedelijke bevallingsdatum. De verplichte rust periode van 7 dagen kan niet worden overgedragen naar de postnatale periode.
  • Opname ziekenhuis. Bij ziekenhuis opname van je kind binnen 7 dagen na de geboorte mag je de postnatale periode verlengen na de eerste 7 dagen tot een periode van maximaal 24 weken.
  • Complicatie bij zwangerschap. Het is mogelijk op het moederschapsverlof te verlengen met 1 week om medische redenen
  • Omzetten moederschapsverlof. De laatste 2 weken van de postnatale rust periode mag je verzetten naar een andere periode. Binnen 8 weken na de hervatting van je werk moet je deze weken opnemen. Meer informatie is te vinden op Belgische overheid website

Be bouwverlof in Belgie?

Wanneer spelen de Rode Duivels?

De zomeruur en winteruur in?

Wanneer zijn de officiële feestdagen in Belgie?