Schoolvakanties 2021 – 2022

schoolvakanties-bouwvakantie-dataDe data voor de schoolvakantie 2021- 2020 zijn definitief vastgesteld door het ministerie van OCW,

Herfstvakantie *)
Noord 16 oktober tot en met 24 oktober 2021
Midden 16 oktober tot en met 24 oktober 2021
Zuid 23 oktober tot en met 31 oktober 2021
Kerstvakantie
Nederland 25 december 21 tot en met 9 januari 2022
Voorjaarsvakantie
Noord 19 februari tot en met 27 februari 2022
Midden 26 februari tot en met 6 maart 2022
Zuid 26 februari tot en met 6 maart 2022
Mei vakantie **)
Nederland 30 april tot en met 8 mei 2022
Zomervakantie 2022
Noord 16 juli tot en met 28 augustus 2022
Midden 9 juli tot en met 21 augustus 2022
Zuid 23 juli tot en met 4 september 2022

*) de data voor de herfstvakantie is alleen een advies data. Het is aan de schoolbesturen maar wel met goedkeuring van de MR (medezeggenschapsraad) om hiervan af te wijken. Raadpleeg altijd de vakantierooster bij de betreffende school.

**) Het staat de scholen vrij om de meivakantie uit te breiden met 1 week extra vakantie. Het advies van OCW is 23 april tot en met 1 mei 2022.