Schoolvakanties 2022-2023

schoolvakanties 2022Het ministerie van OCW heeft nog niet de definitieve lijst met schoolvakanties van 2022-2023 gepubliceerd, wel is de voorlopige schoolvakanties na 2022-2023 bekend gemaakt. Voor de schooljaren 2019-2020, 2020-2021 en 2021-2022  zijn schoolvakanties definitief vastgesteld. 

Hieronder de voorlopige data van de schoolvakantie van 2022-2023:

Herfstvakantie *)
Noord15 oktober tot en met 23 oktober 2022
Midden22 oktober tot en met 30 oktober 2022
Zuid22 oktober tot en met 30 oktober 2022
Kerstvakantie
Nederland24 december 22 tot en met 8 januari 2023
Voorjaarsvakantie
Noord25 februari tot en met 5 maart 2023
Midden25 februari tot en met 5 maart 2023
Zuid18 februari tot en met 26 februari 2023
Mei vakantie **)
Nederland29 april tot en met 7 mei 2023
Zomervakantie 2023
Noord22 juli tot en met 3 september 2023
Midden8 juli tot en met 20 augustus 2023
Zuid15 juli tot en met 27 augustus 2023

*)  Het ministerie geeft voor de herfstvakantie alleen een adviesdata. De scholen kunnen in samenspraak met de vertegenwoordigers van de ouders en met goedkeuring van medezeggenschapsraad (MR) hier van afwijken.

**) Voor de meivakantie is het mogelijk om de vakantie met een week uit te breiden. Het advies van het ministerie OCW : 22 april tot en met 30 april 2023