Aantal werkdagen per maand 2016-2020

Beschikbare dagen per maand

Maanden20162017201820192020
Januari2122232323
Februari2120202020
Maart2323222122
April2120212222
Mei2223232321
Juni2222212022
Juli2121222323
Augustus2323232221
September2221202122
Oktober2122232322
November2222222121
December2221212223
Totaal261260261261262

In de bovengenoemde tabel staan de ‘beschikbare’ werkdagen en dat is in deze definitie alle werkdagen per maand zonder de weekenden (zaterdag en zondag) waarbij geen rekening is gehouden met officiële vrije feestdagen. In het jaar 2020 is er een schikkeldag meegenomen. Deze valt in 2020 op zaterdag van 29 februari 2020. In 2024 is ook een schrikkeldag meegenomen 29 februari 2024 en dat valt op een donderdag.

Officiele vrije dagen per maand

Maanden20162017201820192020
Januari1111
Februari
Maart1
April12212
Mei21211
Juni111
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December12221
Totaal66766

In de bovenstaande tabel staan de officiele erkende vrije dagen die op een door de weekse dag vallen. In sommige CAO’s wordt bevrijdingsdag en goede vrijdag als officiele vrije dag gezien, maar dat wordt in de bovenstaand overzicht NIET meegenomen (niet alle bedrijven zijn vrij). koningsdag is wel meegenomen als vrije dag.

Werkdagen per maand

Maanden20162017201820192020
Januari2022222222
Februari2120202020
Maart2223222122
April2018192120
Mei2022212220
Juni2221211921
Juli2121222323
Augustus2323232221
September2221202122
Oktober2122232322
November2222222121
December2119192022
Totaal255254254255256

Aantal werkdagen per maand wordt gedefinieerd als de beschikbare dagen per maand MINUS de officiële feestdagen die op een door de weekse dag vallen.  Bevrijdingsdag en goede vrijdag worden in sommige CAO’s als officiële vrije dag gezien, maar dat is in het bovenstaand overzicht NIET meegenomen (maar als werkdag gezien). Koningsdag is wel meegenomen als vrije dag.

Lees ook : Beschikbare en werkdagen 2019-2025

Lees ook : Beschikbare en werkdagen 2025-2030