Schoolvakanties 2019 – 2020

schoolvakantie OCW 2020 2021Officieel zijn de data voor de schoolvakantie 2019 – 2020 definitief vastgesteld door het ministerie van OCW, Voor de jaren erna zie 2020-2021 en 2021-2022.

Herfstvakantie
Noord 19 oktober tot en met 27 oktober 2019
Midden 19 oktober tot en met 27 oktober 2019
Zuid 12 oktober tot en met 20 oktober 2019
   
Kerstvakantie
Nederland 21 december 19 tot en met 5 januari 2020
   
Voorjaarsvakantie
Noord 15 februari tot en met 23 februari 2020
Midden 22 februari tot en met 1 maart 2020
Zuid 22 februari tot en met 1 maart 2020
   
Mei vakantie *)
Nederland 25 april tot en met 3 mei 2020
 
Zomervakantie 2020
Noord 4 juli tot en met 16 augustus 2020
Midden 18 juli tot en met 30 augustus 2020
Zuid 11 juli tot en met 23 augustus 2020
 
*) Het ministerie geeft aan dat de mei vakantie met 1 week uitgebreid mag worden. Het is aan de scholen om dit te bepalen. Het advies die OCW geeft is Scholen kunnen de meivakantie met een week uitbreiden. Het ministerie van OCW geeft de week voorafgaand ook vrij te en dat is tussen 18 april 2020 en 26 april 2020.

In de aanloop van het definitief vaststellen van de schoolvakanties 2018-2019 en de jaren erna zullen vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, toeristensector, ouderorganisaties, vertegenwoordigers van het basis en het voortgezet onderwijs, LNV, ministerie van Economische zaken en ministerie van OCW bekijken wat de meest gewenste vakantiespreiding wordt. Dit wordt daarna vastgelegd in een definitief besluit door het ministerie van OCW. We verwachten in 2018 een nieuwe regeling vaststelling schoolvakanties 2018-2021. Voor meer informatie vind je op overheid.nl.

Uitvoeringsregeling. In de meest recente regeling “Regeling vaststelling schoolvakanties 2016–2019” wordt verwezen naar de wet van het primair onderwijs artikel 15 lid 2 en verwezen naar de wet op het voortgezet onderwijs artikel 45 lid. Hierin staat wie verantwoordelijk is om de schoolvakanties officieel bekend te maken en wie aan deze wet moet houden: het basis- en voortgezet onderwijs en kunnen alleen in bijzondere omstandigheden hiervan afwijken.  Verder staat er in de uitvoeringsregeling een notitie over de openbare scholen op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Voor deze scholen wordt alleen de zomervakantie vastgesteld en is gekoppeld aan de zomervakantie aan de regio in Nederland die als eerste vakantie heeft en als eerste ook weer naar school moet. Traditioneel is dat week 28 tot en met 33.

In samenspraak met de verschillende vertegenwoordigers stelt de overheid 3 vakanties vast en dat zijn naast de zomervakantie, ook 1 week meivakantie en 2 weken kerstvakantie. Voor de herfst- en voorjaarsvakantie wordt een adviesdata gegeven en hier kan wel worden afgeweken zonder goedkeuring van het ministerie van OCW. Wel zal het in samenspraak met en toestemming van de medezeggenschapsraad van de betreffende school moeten worden gevraagd als er afgeweken wordt van de adviesdata.

Een van de voorwaarde aan de vakantiespreiding is een evenwichtige verdeling van de vakanties over het jaar heen. Er wordt gestreefd naar een interval van 7 tot 8 weken tussen de vakanties.  Wanneer een zomervakantie laat valt dan zal de eerstvolgende herfstvakantie ook later. De zomervakantie-periode wisselt elk jaar waarbij er tov van het voorgaande jaar maximaal 1 week verspringt. Dit er voorkoming dat de schooljaar te lang of juist te kort duurt. Over de jaren heen duurt het schooljaar in alle regio’s even lang.

De zomervakanties telt in Nederland 6 weken waarbij de lagere scholen en het voortgezet onderwijs geen les hebben.  Daarnaast zijn er een paasvakantie, meivakantie en een herfstvakantie. Een deel van de vakanties wordt gespreid: de zomer, herfst en voorjaarsvakantie waarbij een keuze is gemaakt om Nederland op te delen in 3 regio’s. Op verschillende momenten zijn de vakanties. In de herfst en voorjaar zijn er 2 aparte periodes van een schoolvrije periode. Hierbij wordt de regio midden of bij noord of bij de regio zuid gekoppeld. In de zomermaanden zijn er 3 aparte regio’s die doorgaans in week 28, 29 en in week 30 start. Door de vakantiespreiding wordt geprobeerd om overbelasting te voorkomen; op de weg en op toeristische plekken. Toch is er een overlap van een gemeenschappelijke periode van de drie regio’s van 4 weken. Dit kan weer handig zijn als je kinderen in verschillende regio’s naar school gaan.