Eindexamens 2018: juiste planning

eindexamensHet centrale eindexamens voor 2018 zijn vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens. De dagen en de exacte tijdstippen waarop de eindexamens van VMBO, HAVO en VWO zijn gepubliceerd. Het schriftelijk centrale examens van de eerste termijn start op maandag 14 mei 2018 om 13.30.  De laatste examens van het eerste tijdvak worden gehouden op dinsdag 29 mei. Of dat je laatste examen is, hangt af van de studie en vakkenpakket.

De tweede termijn start op verschillende tijdstippen en is afhankelijk van je opleiding

  • 6 juni 2018 in de basisberoepsgerichte en de kaderberoepsgerichte leerweg,
  • 13 juni 2018 in de gemengde leerweg en
  • 18 juni 2018 in de andere vormen van onderwijs.
  • schriftelijke centrale examens (tweede tijdvak) is van  maandag 18 juni 2018 tot en met donderdag 21 juni 2018

Het derde tijdvak vindt plaats in augustus 2018.

Voor de centraal schriftelijke en praktische examens in de beroepsgerichte vakken zal de afnameperiode zijn op 2 april 2018 tot en met 22 juni 2018. Voor de digitale centrale examens in de algemene vakken van de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg begint op 2 april en sluit af op 22 juni 2018.

Zijn de data van de eindexamens definitief?

We verwachten dat het rooster van het eerste tijdvak niet meer zal wijzigen. Voor de tweede tijdvak zal een nadere indeling volgen in maart 2018. Voor de derde tijdvak zal het College voor Toetsen en Examens, na aanmelding de dagen en tijdstippen aangeven. Uiteraard is het goed de officiele publicaties van de het College voor Toetsen en Examens in de aanloop van de examenperiode nog een keer te checken of het rooster van je school te raadplegen.

Roostervrije dagen 2018

  • Meivakantie: 28 april 2018 tot en met 6 mei 2018 (week 18)
  • Hemelvaart: donderdag 10 mei 2018
  • Blokdag: vrijdag 11 mei 2018
  • Pinksteren: 2e pinksterdag maandag 21 mei 2018
  • Zomervakantie: start als eerste in de regio zuid: 7 juli 2018