Een reactie plaatsen

Schoolvakanties 2017 – 2018

schoolvakanties-bouwvakantie-data

De ministeries van OCW, LNV, EZ en vertegenwoordigers uit het onderwijs en toeristensector stellen de schoolvakanties ofwel de vakantiespreiding 2017-2018 in Nederland voor. Uiteindelijk bepaalt de minister van OCW  de regeling van de vakantiespreiding voor de duur van drie jaar. Voor de drie jaar daarna stelt de minister het ze voorlopig vast. Dat betekent dat de vakanties die hieronder staan definitief zijn vastgesteld.

Vakantie Regio Periode
Zomervakantie Noord 22 juli tot en met 3 september 2017
Midden   8 juli tot en met 20 augustus 2017
Zuid 15 juli tot en met 27 augustus 2017
Herfst vakantie *) Noord 21 oktober tot en met 29 oktober 2017
Midden 14 oktober tot en met 22 oktober 2017
Zuid 14 oktober tot en met 22 oktober 2017
Kerstvakantie Nederland 23 december 17 tot en met 7 januari 2018
Voorjaarsvakantie Noord 24 februari tot en met 4 maart 2018
Midden 24 februari tot en met 4 maart 2018
Zuid 17 februari tot en met 25 februari 2018
Mei vakantie Nederland 28 april tot en met 6 mei 2018
Zomervakantie Noord 21 juli tot en met 2 september 2018
Midden 14 juli tot en met 26 augustus 2018
Zuid   7 juli tot en met 19 augustus 2018

Voor de spreiding is gekozen om Nederland te verdelen in 3 regio’s, te weten noord, midden en zuid. De data gelden voor alle basisscholen en speciale scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs in die regio. De Hogescholen, Universiteiten en scholen in het middelbaar beroepsonderwijs bepalen zelf wanneer zij vakantie hebben. Deze vakanties zijn niet opgenomen in onze lijst met vakanties. Zie hier de regio indeling

De zomervakantie wordt wettelijk vastgesteld. Voor de herfstvakantie (*) geeft het ministerie van OCW adviesdata en dat betekent dat scholen zelf de vakanties mogen  vaststellen. Via de medezeggenschapsraad (adviesrecht) heeft u als ouder invloed over de vaststelling van de vakantiedata van de school.

De carnaval valt buiten de adviesdatum van de voorjaarsvakantie (**) en dat is rond 11 februari 2018. De scholen zijn vrij om te kiezen op de voorjaarsvakantie te vervroegen

Ten slotte mogen de scholen de mei vakantie (***) met een week uit te breiden. Dit wordt vaak gedaan omdat de Koningsdag in 2018 buiten de adviesdatum valt van 5 tot en met 13 mei 2018. Ook daar zal je de exacte data bij de school moeten navragen.

Naast de vakantiespreiding is het van belang om de data van het speelschema van het WK 2018 in de gaten te houden. Deze wordt gehouden op 14 juni 2018 tot en met 15 juli 2018.

Vakantiespreiding: 2018-2019

 

Geef een reactie