Een reactie plaatsen

Schoolvakanties 2018

schoolvakanties-bouwvakantie-dataDe ministeries van OCW, LNV, EZ en vertegenwoordigers uit het onderwijs en toeristensector stellen de schoolvakanties ofwel de vakantiespreiding 2017-2018 in Nederland voor. Uiteindelijk bepaalt de minister van OCW  de regeling van de vakantiespreiding voor de duur van drie jaar. Voor de drie jaar daarna stelt de minister schoolvakanties voorlopig vast. Dat betekent dat de schoolvakanties die hieronder staan definitief zijn vastgesteld.

Meivakantie 2018 ***)
Nederland 28 april 2018 tot en met 6 mei 2018
Zomervakantie 2018
Noord 21 juli tot en met 2 september 2018
Midden 14 juli tot en met 26 augustus 2018
Zuid   7 juli tot en met 19 augustus 2018
Herfstvakantie 2018 *)
Noord 20 oktober tot en met 28 oktober 2018
Midden 20 oktober tot en met 28 oktober 2018
Zuid 13 oktober tot en met 21 oktober 2018
Kerstvakantie 2018
Nederland 22 december 2018 tot en met 6 januari 2019

Voor de spreiding is gekozen om Nederland te verdelen in 3 regio’s, te weten noord, midden en zuid. De data gelden voor alle basisscholen en speciale scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs. De Hogescholen, Universiteiten en scholen in het middelbaar beroepsonderwijs bepalen zelf wanneer zij vakantie hebben. Deze vakanties zijn niet opgenomen in onze lijst met vakanties. Zie hier de regio indeling

Toelichting schoolvakanties

De zomervakantie wordt wettelijk vastgesteld. Voor de herfstvakantie (*) geeft het ministerie van OCW adviesdata. De scholen mogen zelf de data van de schoolvakanties vaststellen. Via de medezeggenschapsraad (adviesrecht) heeft u als ouder wel invloed over de vaststelling van de vakantiedata van de school.

De carnaval valt buiten de adviesdatum van de voorjaarsvakantie (**) en dat is rond 11 februari 2018. De scholen zijn vrij om te kiezen op de voorjaarsvakantie te vervroegen

Ten slotte mogen de scholen de mei vakantie (***) met een week uit te breiden. Dit wordt vaak gedaan omdat de Koningsdag in 2018 buiten de adviesdatum valt van 5 tot en met 13 mei 2018. Ook daar zal je de exacte data bij de school moeten navragen.

De regeling ‘publicatie schoolvakanties’ wordt officieel gepubliceerd in de Staatscourant. De publicatie van de staatsecretaris van OCW is terug te vinden op overheid.nl en staat bekend onder “vo/ok/587536”

Naast de schoolvakanties zijn volgende zaken van belang voor 2018:

  • Examens 2018. Met de planning van de vakanties wordt rekening gehouden met de eindtoets van het basisonderwijs en de eindexamens in het voortgezet onderwijs. De eindtoets basis onderwijs vindt plaats  in de periode rond 15 april tot en met 15 mei. De eindexamens in het voortgezet onderwijs kent 2 tijdvakken. Het eerste tijdvak start op 14 mei 2018 (week 20) en sluit af op 29 mei 2018. De voorlopige start van het tweede tijdvak 2018 voor de schriftelijke centrale examens is op 18 juni 2018. Deze wordt in maart 2018 definitief vastgesteld.
  • Het Nederlands elftal heeft zich niet voor het WK 2018 gekwalificeerd. De eerst volgende kwalificatie wedstrijd van Oranje vindt plaats in september 2018. Het WK voetbal 2018 wordt gehouden op 14 juni 2018 tot en met 15 juli 2018 in Rusland.
  • Ook dit jaar worden door het jaar heen grote evenementen organiseert in Nederland. We hebben een agenda gemaakt met de belangrijkste evenementen van 2018
  • In de zomermaanden verwachten we drukke periodes op de Europese wegen met een zwarte zaterdagen in juli en augustus van 2018. Ook op Schiphol wordt er in deze periode topdrukte verwacht.

Vakantiespreiding: 2018-2019 en vakantiespreiding 2019-2020

Geef een reactie