Aantal werkdagen

Werkdagen per maand

Maanden 2017 2018
Januari 22 22
Februari 20 20
Maart 23 22
April 18 19
Mei 22 21
Juni 21 21
Juli 21 22
Augustus 23 23
September 21 20
Oktober 22 23
November 22 22
December 19 19
Totaal 254 254

De bovengenoemde werkdagen zijn dus de dagen in de maand zonder de weekenden (zaterdag en zondag) en de officiele erkende vrije dagen. In sommige CAO’s is Bevrijdingsdag een officiele vrije dag maar dat dat is in de bovenstaand overzicht NIET meegenomen. Koningsdag is wel meegenomen als vrije dag.