Aantal werkdagen per maand 2020

Beschikbare dagen per maand 2020

Maanden 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Januari 21 22 23 23 23 21
Februari 21 20 20 20 20 20
Maart 23 23 22 21 22 23
April 21 20 21 22 22 22
Mei 22 23 23 23 21 21
Juni 22 22 21 20 22 22
Juli 21 21 22 23 23 22
Augustus 23 23 23 22 21 22
September 22 21 20 21 22 22
Oktober 21 22 23 23 22 21
November 22 22 22 21 21 22
December 22 21 21 22 23 23
Totaal 261 260 261 261 262 261

In de bovengenoemde tabel staan de ‘beschikbare’ werkdagen en dat is in deze definitie alle werkdagen per maand zonder de weekenden (zaterdag en zondag) waarbij geen rekening is gehouden met officiële vrije feestdagen. In het jaar 2020 is er een schikkeldag meegenomen. Deze valt in 2020 op zaterdag van 29 februari 2020.

Officiele vrije dagen per maand 2020

Maanden 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Januari 1 1 1 1 1
Februari
Maart 1
April 1 2 2 1 2 2
Mei 2 1 2 1 1 2
Juni 1 1 1
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December 1 2 2 2 1
Totaal 6 6 7 6 6 5

In de bovenstaande tabel staan de officiele erkende vrije dagen die op een door de weekse dag vallen. In sommige CAO’s wordt bevrijdingsdag en goede vrijdag als officiele vrije dag gezien, maar dat wordt in de bovenstaand overzicht NIET meegenomen (niet alle bedrijven zijn vrij). koningsdag is wel meegenomen als vrije dag.

Werkdagen per maand 2020

Maanden 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Januari 20 22 22 22 22 20
Februari 21 20 20 20 20 20
Maart 22 23 22 21 22 23
April 20 18 19 21 20 20
Mei 20 22 21 22 20 19
Juni 22 21 21 19 21 22
Juli 21 21 22 23 23 22
Augustus 23 23 23 22 21 22
September 22 21 20 21 22 22
Oktober 21 22 23 23 22 21
November 22 22 22 21 21 22
December 21 19 19 20 22 23
Totaal 255 254 254 255 256 256

Aantal werkdagen per maand wordt gedefinieerd als de beschikbare dagen per maand MINUS de officiële feestdagen die op een door de weekse dag vallen.  Bevrijdingsdag en goede vrijdag worden in sommige CAO’s als officiële vrije dag gezien, maar dat is in het bovenstaand overzicht NIET meegenomen (maar als werkdag gezien). Koningsdag is wel meegenomen als vrije dag.

Lees ook : Beschikbare en werkdagen 2022-2025

Druk bezig met met maken van het budget ?! Wij kunnen je hier in ondersteunen door het maken van verschillende scenario’s met doordachte en onderbouwde jaarplannen. Neem tijdig contact op met 2link Consultants in Amsterdam.