Nederlandse Antillen 2021

De officiële schooldagen 2021 op de Nederlandse Antillen

Nederlandse Antillen

Voor de Bonaire, Sint-Eustatius en Saba wordt alleen de grote vakantie vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW) en is in de Nederlandse wet vastgesteld. De “grote” vakantie begint en eindigt op hetzelfde tijdstippen waar de zomervakantie voor eerst begint en eindigt in Nederland. De Nederlandse vakantiespreiding kent 3 tijdsgebieden. Het ‘eerste’ tijdsgebied begint normaal gesproken in week 28 en eindigt in week 33. Deze vind je altijd bijgewerkt op vakantiespreiding.EU/schoolvakanties.

Aruba, Curacao en Sint Maarten zijn zelfstandige landen binnen het koninkrijk en bepalen zelf de schoolvakanties. Zo is er een ministerie van OCWS (niet te verwarren met de Nederlandse OCW) op Curacao die de schoolvakanties van het land bepaald.  Deze worden jaarlijks gepubliceerd door de lokale overheden en vind je terug op de volgende pagina’s:

De kinderen binnen het koninkrijk in de leeftijd van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Dat betekent dat ze naar school moeten en ook rekening moeten houden met de schoolvakanties. Jongeren die na hun 16e nog geen een diploma vwo, havo of mbo (niveau 2 of hoger) hebben, moeten tot hun 18e onderwijs volgen.

nederlandse antillen schoolvakanties

Sinds 10 oktober 2010 is de minister van OCW verantwoordelijk voor het onderwijsbeleid op alle eilanden in het Caribisch gebied (Nederlands gebied, Bonaire/Sint Eustagius/Saba) met het doel om goed onderwijs aan te bieden. Na 1 januari 2011 krijgen de scholen rechtstreeks financiële middelen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.  Op ieder eiland vindt overleg plaats met de schoolbesturen, de schoolleiding en de bestuurders van het eiland. Naast het vaststellen van de doelstellingen wordt ook de strategie bepaald om de doelstellingen te bereiken. De scholen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba vallen onder de Nederlandse inspectie van het OCW.