Een reactie plaatsen

Schoolvakanties 2020

schoolvakanties-2020De ministeries van OCW, LNV, EZ en vertegenwoordigers uit het onderwijs en toeristensector stellen de schoolvakanties ofwel de vakantiespreiding 2020 in Nederland voor. Uiteindelijk bepaalt de minister van OCW  de regeling van de vakantiespreiding voor de duur van drie jaar. Voor de drie jaren daarna stelt de minister schoolvakanties voorlopig vast. Dat betekent dat de schoolvakanties die hieronder staan definitief zijn vastgesteld.

Kerstvakantie  
Nederland 21 december 19 tot en met 5 januari 2020
   
Voorjaarsvakantie  
Noord 15 februari tot en met 23 februari 2020
Midden 22 februari tot en met 1 maart 2020
Zuid 22 februari tot en met 1 maart 2020
   
Mei vakantie **)  
Nederland 25 april tot en met 3 mei 2020
   
Zomervakantie 2020  
Noord 4 juli tot en met 16 augustus 2020
Midden 18 juli tot en met 30 augustus 2020
Zuid 11 juli tot en met 23 augustus 2020
   
Herfstvakantie  
Noord 10 oktober tot en met 18 oktober 2020
Midden 17 oktober tot en met 25 oktober 2020
Zuid 17 oktober tot en met 25 oktober 2020
   
Kerstvakantie  
Nederland 19 december 2020 tot en met 3 januari 2021

Voor de spreiding is gekozen om Nederland te verdelen in 3 regio’s, te weten noord, midden en zuid. De data gelden voor alle basisscholen en speciale scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs. De Hogescholen, Universiteiten en scholen in het middelbaar beroepsonderwijs bepalen zelf wanneer zij vakantie hebben. Deze vakanties zijn niet opgenomen in onze lijst met vakanties. Zie hier de regio indeling

Toelichting schoolvakanties

schoolvakanties

De zomervakantie wordt wettelijk vastgesteld. Voor de herfstvakantie (*) geeft het ministerie van OCW adviesdata. De scholen mogen zelf de data van de schoolvakanties vaststellen. Via de medezeggenschapsraad (adviesrecht) heeft u als ouder wel invloed over de vaststelling van de vakantiedata van de school.

De carnaval vind plaats tussen 23 april tot en met 25 april 2020 en valt  net buiten de adviesdatum van de meivakantie 2020 **). Het staat de scholen vrij om de voorjaarsvakantie aan te passen. Met name in het zuiden van Nederland wordt met carnaval rekening gehouden. Raadpleeg hiervoor de schoolgids.

De regeling ‘publicatie schoolvakanties’ wordt officieel gepubliceerd in de Staatscourant. De publicatie van de staatsecretaris van OCW is terug te vinden op overheid.nl en staat bekend onder “vo/ok/587536”

Naast de schoolvakanties zijn volgende zaken van belang voor 2020:

  • Examens 2020. Met de planning van de vakanties wordt rekening gehouden met de eindtoets van het basisonderwijs en de eindexamens in het voortgezet onderwijs. De eindtoets van eindexamens van VMBO, HAVO en VWO vindt plaats  in de periode van donderdag 7 mei tot en met 25 mei 2020. De start van het tweede tijdvak 2020 voor de schriftelijke centrale examens is op maandag 15 juni 2020 en eindigt op donderdag 18 juni 2020.
  • Ook dit jaar worden door het jaar heen  grote evenementen georganiseerd in Nederland. We hebben een agenda gemaakt met de belangrijkste evenementen van 2020. Op 12 tot en met 16 augustus 2020 zal na 5 jaar afwezigheid SAIL Amsterdam worden gehouden.
  • In 2020 zal Max Verstappen 22 keer in actie komen in de hoogste autosport-klasse, de formule 1. Bekijk de Formule 1 kalender van 2020. Van 1 tot en met 3 mei 2020 komt de Formule 1 naar Zandvoort.
  • In de zomer van 2020 zal er er weer een EK voetbal.  De openingswedstrijd vindt plaats op vrijdag 12 juni om 21.00 in Rome. Op hetzelfde tijdstip op zondag 12 juli 2020 wordt de finale gespeeld.
  • In de zomermaanden verwachten we drukke periodes op de Europese wegen met een aantal zwarte zaterdagen in juli en augustus van 2020.  Zwarte zaterdag wordt op zaterdag 1 augustus 2020 verwacht. Ook op Schiphol wordt er in de zomermaanden topdrukte verwacht.

Lees meer:  vakantiespreiding 2019-2020

Geef een reactie