Eindexamens 2019: juiste planning

eindexamensHet centrale eindexamens voor 2019 zijn vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens. De dagen en de exacte tijdstippen waarop de eindexamens van VMBO, HAVO en VWO zijn gepubliceerd. Het schriftelijk centrale examens van de eerste termijn start op maandag 9 mei 2019.  De laatste examens van het eerste tijdvak worden gehouden op dinsdag 23 mei 2019. Of dat je laatste examen is, hangt af van de studie en vakkenpakket.

De tweede termijn start op verschillende tijdstippen en is afhankelijk van je opleiding starten 17 juni. De exacte data worden in maart 2019 bekend gemaakt. Tweede tijdvak voor de staatsexamens zijn gepland vanaf donderdag 20 juni.

Het derde tijdvak vindt plaats in augustus 2019.

Voor de centraal schriftelijke en praktische examens in de beroepsgerichte vakken zal de afnameperiode zijn op 1 april 2019 tot en met 20 juni 2019. Voor de digitale centrale examens in de algemene vakken van de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg begint op 1 april 2019 en sluit af op 20 juni 2019.  In deze periode vindt zowel het examen als herexamen plaats.

Zijn de data van de eindexamens 2019 definitief?

We verwachten dat het rooster van het eerste tijdvak niet meer zal wijzigen. Voor de tweede tijdvak zal een nadere indeling volgen in maart 2019. Voor de derde tijdvak zal het College voor Toetsen en Examens, na aanmelding de dagen en tijdstippen aangeven. Uiteraard is het goed de officiele publicaties van de het College voor Toetsen en Examens in de aanloop van de examenperiode nog een keer te checken of het rooster van je school te raadplegen.

Roostervrije dagen 2019

    • Meivakantie: 27 april 2019 tot en met 5 mei 2019 (week 18)
    • Hemelvaart: donderdag 30 mei 2019
    • Blokdag: vrijdag 11 mei 2019
    • Pinksteren: 2e pinksterdag maandag 10 juni 2019