Schoolvakanties 2018 – 2019

schoolvakanties-bouwvakantie-dataDe ministeries van OCW, LNV, EZ en vertegenwoordigers uit het onderwijs en toeristensector stellen de schoolvakanties ofwel de vakantiespreiding 2018-2019 in Nederland voor. Uiteindelijk bepaalt de minister van OCW  de regeling van de vakantiespreiding voor de duur van drie jaar. Voor de drie jaar daarna stelt de minister het ze voorlopig vast. Dat betekent dat de vakanties voor het schoolseizoen 2018 en 2019  definitief zijn vastgesteld. Seizoen 2017 -2018 was al eerder officieel bekend gemaakt.

Herfst vakantie 2018 *)
Noord 20 oktober tot en met 28 oktober 2018
Midden 20 oktober tot en met 28 oktober 2018
Zuid 13 oktober tot en met 21 oktober 2018
Kerstvakantie 18/19
Nederland 22 december 18 tot en met 6 januari 2019
Voorjaarsvakantie 2019
Noord 16 februari tot en met 24 februari 2019
Midden 23 februari tot en met 3 maart 2019
Zuid 23 februari tot en met 3 maart 2019
Mei vakantie 2019  **)
Nederland 27 april tot en met 5 mei 2019
Zomervakantie 2019
Noord 13 juli tot en met 25 augustus 2019
Midden 20 juli tot en met 1 september 2019
Zuid  6 juli tot en met 18 augustus 2019

Voor de schoolvakanties 2018 is gekozen om Nederland te verdelen in 3 regio’s, te weten noord, midden en zuid. De data gelden voor alle basisscholen en speciale scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs in die regio. De Hogescholen, Universiteiten en scholen in het middelbaar beroepsonderwijs bepalen zelf wanneer zij vakantie hebben. Deze vakanties zijn niet opgenomen in onze lijst met vakanties. Zie hier de regio indeling.

Toelichting op schoolvakanties

De zomervakantie wordt wettelijk vastgesteld. Voor de herfstvakantie (*) geeft het ministerie van OCW adviesdata en dat betekent dat scholen zelf de vakanties mogen  vaststellen. Via de medezeggenschapsraad (adviesrecht) heeft u als ouder invloed over de vaststelling van de vakantiedata van de school.

Ten slotte mogen de scholen de mei vakantie (**) met een week uit te breiden. Scholen kunnen de meivakantie met een week uitbreiden. Het ministerie van OCW geeft de adviesdata van 20 tot en met 27 april 2019. Scholen hoeven zich hier niet aan te houden. Ook daar zal je de exacte data bij de school moeten navragen.

Schoolvakanties: 2017-2018 en schoolvakanties 2019-2020