Feestdagen 2018

feestdagen 2018Wat zijn de officiële erkende feestdagen 2018 in Nederland? Deze zijn onder te verdelen in drie smaken:  twee nationale feestdagen, negen algemeen erkende feestdagen en overige feestdagen. Dit laatste zijn feestdagen die niet door iedereen in acht worden genomen en niet wettelijk erkend zijn zoals carnaval en sinterklaas). We tellen in Nederland twee Nationale feestdagen: Bevrijdingsdag en koningsdag.

  • Op 5 mei is de jaarlijkse Bevrijdingsdag en is sinds 1990 officieel aangewezen als jaarlijkse nationale feestdag. Daarvoor was 5 mei eens in de vijf jaar een nationale feestdag was. Dit wil echter nog niet zeggen dat dit een officiële vrije dag is voor de werknemers in Nederland. Dit is afhankelijk van de individuele of collectieve arbeidsovereenkomst die is afgesloten met de werkgever..
  • Op 27 april 2018 is de jaarlijkse Koningsdag. Officieel valt dit ook onder de individuele of collectieve arbeidsovereenkomst of je wel of niet vrij bent maar in de praktijk is iedereen vrij. Koning viert dit jaar koningsdag in de stad Groningen.

Feestdagen 2018

Nieuwjaarsdag 1 januari 2018 maandag
Goede Vrijdag 30 maart 2018 vrijdag
1e Paasdag 1 april 2018 zondag
2e Paasdag 2 april 2018 maandag
Koningsdag 27 april 2018 vrijdag
Bevrijdingsdag 5 mei 2018 zaterdag
Hemelvaartsdag 10 mei 2018 donderdag
1e Pinksterdag 20 mei 2018 zondag
2e Pinksterdag 21 mei 2018 maandag
1e Kerstdag 25 december 2018 dinsdag
2e Kerstdag 26 december 2018 woensdag

Bij de overige feestdagen 2018 moet je denken aan de dag van de arbeid op 1 mei en sinterklaas op 5 december. Dit zijn geen officieel erkende vrije feestdagen.

Betekenis van Feestdagen 2018

De eerste Christelijke feestdag 2018 is Goede Vrijdag. Op Goede vrijdag wordt van de kruisiging van Jezus herdacht. Jezus overleed op 33-jarige leeftijd aan het kruis op bevel van Pilatus. De toevoeging “goede” komt voort uit de verlossing van de zonde en de overwinning op de satan. Door de opoffering van Jezus worden de zonden van de mens vergeven. Hij werd begraven op de heuvel Golgotha nabij de stad Jeruzalem.

Het belangrijkste Christelijke feest is Pasen en wordt hoger aangeslagen dan Kerstmis. Dit heeft te maken met de herdenking van de opstandig van Jezus uit de dood nadat hij aan het kruis gestorven was. Jezus stief voor de zonden van de mens en het paasfeest is het feest van het leven na de dood. Tweede paasdag heeft volgens het christendom geen enkele betekenis.

Op de 40e dag na de opstanding van Jezus is Hij terug gekeerd naar de hemel. Jezus met zijn volgelingen naar de Olijfberg in Bethanie gegaan. Na het zegenen van zijn volgelingen en is Hij omhoog geheven en opgenomen in een wolk, totdat ze hem niet meer zagen.  Deze dag heet hemelvaart en valt altijd op een donderdag.

Met pinksteren wordt de ‘uitstorting’ van de Heilige Geest herdacht. De Heilige Geest daalde neer uit de Hemel om de volgelingen te helpen. Volgens de bijbel waren de gelovigen in een hui en hoorden ze stormgeluid en zagen ze vlammen boven hun hoofden. Tien dagen na Hemelvaart is Pinksteren en is nu een officiële feestdag 2018.

Het bekendste christelijke feestdag 2018 is het kerstfeest. Op eerste kerstdag wordt de geboorte van Jezus herdacht. In de aankoop van Kerst heeft een engel tegen de moeder van Jezus Maria vertelt dat ze zwanger was van Jezus, de zoon van God. In die tijd was het land Palestina overheerst door Romeinen. Keizer Augustus had een eerste volkstelling aangekondigd en alle mannelijke onderdanen moesten afreizen naar de geboortestreek.  De voorouders van de aanstaande man van Maria, Jozef, kwamen uit de plaats Bethlehem. Josef en de hoogzwangere Maria reisden af naar Bethlehem. Door het decreet van Augusts waren was het in Bethlehem erg druk en waren alle overnachtingsplekken waren vol. Uiteindelijk werd Jezus geboren in een stal. Maria wikkelde het pasgeboren kind in een doek en legde Hem in een voederbak. In de buurt van de stal waren herders in het veld waar een engel verscheen en berichtte over het de geboorte van Jezus.  Meer informatie vind je bij het Nederlands Bijbelgenootschap

Lees ook : feestdagen in 2017 en 2019

Lees ook : het aantal werkdagen per jaar